Foredrag

Jeg holder foredrag om:

Begavelse og særlig sensitivitet

Mange højt begavede børn og unge/børn og unge med særlige forudsætninger, føler sig tit og ofte forkerte og anderledes i forhold til deres jævnaldrende venner. Det medfører desværre alt for tit lavt selvværd og lav selvtillid. Barnet kan komme i stærk mistrivsel og ofte ved de voksne omkring barnet ikke hvordan de skal hjælpe.

For uddybende information se under:

Højt begavede børn, unge og voksne

Eksempler på fokuspunkter:

 • Kendetegn på høj begavelse.
 • Perfektionisten.
 • Underyderen.
 • Asynkron udvikling.
 • Særlig sensitivitet.
 • Gruppearbejde.
 • Lavt selvværd og lav selvtillid.
 • Familier med højt begavede børn.
 • Skole-hjem samarbejde.

Særligt sensitive mennesker

De fleste særligt sensitive mennesker, ved ikke at de er særligt sensitive, for sådan er deres verden.
Den er meget intens og til tider overvældende. Der er mange områder, så jeg tager udgangspunkt i konkrete ønsker.

For uddybende information se under:

Særligt sensitive børn, unge og voksne

Mit foredrag om særligt sensitive mennesker giver et dybdegående indblik i forståelsen af, hvordan sensitivitet påvirker f.eks.:

 • Livskvaliteten.
 • Seksualitet.
 • Arbejdsliv/skoleliv.
 • Parforhold/venskaber.
 • Sociale relationer.
 • Familiemønstrer.

Foredrag om senfølger af seksuelle overgreb.

Jeg har I mange år arbejdet med mennesker der har senfølger efter seksuelle overgreb.

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er kendetegnet ved en lang række psykiske, fysiske og sociale problematikker i voksenlivet, som kan gøre det vanskeligt at fungere i dagligdagen med familie, venner og på arbejde.

Senfølgerne er ikke nødvendigvis statiske eller kroniske. Jeg tilpasser foredraget efter målgrupper og fokuspunkter.

Kontakt mig for at høre mere

Ønsker du at booke et foredrag eller høre mere? Så er du velkommen til at kontakte mig.