Terapi

Vi har alle brug for at forstå os selv

Gennem terapi hjælper jeg dig til at være mere sikker på din egen usikkerhed.

Hver eneste dag møder du forandringer, store som små. Nogle af egen fri vilje, andre påtvunget af virkeligheden eller af andre mennesker. Disse udfordringer kan både være spændende, virke skræmmende eller vække angst. Nogle forandringer, og spørgsmålet om, hvordan du forholder dig til dem, kan have afgørende betydning for det liv, du lever, eller det liv, du ønsker at leve.

De fleste mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv, at de har brug for en fortrolig samtale. En samtale hvor de ikke skal tage hensyn til den person, de taler med. Psykoterapi handler om at få indsigt i måden at leve livet på.

Som fagperson tager jeg udgangspunkt i dig og dine oplevelser. Jeg har fokus på at identificere og afdække din usikkerhed, eller de problemer der optager dig. Vi taler f.eks. om, hvorvidt der er sammenhæng mellem den aktuelle situation og med tidligere erfaringer i din personlige historie.

Min teoretiske baggrund og min erfaring er din forsikring for, at terapien bevæger sig i en tryg og givtig retning for dig.

 

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Det vi taler om og det der foregår i terapien, kommer ikke videre. Jeg har tavshedspligt.

Jeg overholder de etiske regler fastsat af  Dansk Psykoterapeutforening, som jeg også er medlem af. Det betyder, at jeg modtager supervision.

Du kan læse  Etikregler for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening her