Familieterapi

Hvis du fortsætter med at gøre det samme, bliver i morgen som i går

Familieterapi hjælper til større indsigt og forståelse

For de fleste er det et stort skridt at gå i familieterapi. Mange er bange for at udstille sig selv og familiens problemer. Men gennem terapien vil I opleve, at I bliver mødt med forståelse og accept af jeres problemer. Jeres problemer er til at løse, når de bliver italesat. I vil opleve, at familien bliver beriget med større indsigt og forståelse for hinanden.

Børn er ofte de første familiemedlemmer, som viser tegn på mistrivsel. Når børn ikke rigtig trives i deres hverdag, kan årsagen være forældrenes manglende samarbejde og forståelse for hinanden. Der kan være, eller have været, alkohol- eller misbrugsproblemer i familien, måske ikke i den familie I har skabt sammen, men i jeres opvækstfamilie.
Sådanne erfaringer kan have stor betydning og indvirkning på, hvordan I er som familie. I familieterapi er det desuden afgørende at anerkende, at familiens trivsel er de voksnes ansvar.

Hvordan foregår familieterapi?

I familier med hjemmeboende børn sætter vi i første omgang fokus på jeres forældreskab. Hvorvidt og hvordan jeres børn skal involveres, beslutter vi undervejs, når jeres problemstillinger er afdækket.

De fleste af de problemer, vi kommer ud for i vores familier, løser vi selv – uden hjælp fra andre. Men engang imellem kan det være nyttigt og måske ligefrem nødvendigt at få professionel hjælp. Der er gode muligheder for, at der kommer ro på i familien til glæde og gavn for jer alle.

Min teoretiske baggrund og erfaring, er jeres forsikring for, at terapien bevæger sig i en tryg og givtig retning for jer.

 

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Det vi taler om og det der foregår i familieterapien, kommer ikke videre. Jeg har tavshedspligt.

Jeg overholder de etiske regler fastsat af  Dansk Psykoterapeutforening som jeg også er medlem af. Det betyder at jeg modtager supervision.

Du kan læse  Etikregler for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening her