Højt begavede mennesker

Ingen tænker på, at visse mennesker bruger enorm energi, bare på at være normale

– Albert Camus

Jeg har siden 2005 haft stor interesse for højt begavede mennesker og hjulpet klienter til større selvindsigt samt højere selvværd.

Jeg arbejder med højt begavede voksne og familier med højt begavede børn og unge. Jeg rådgiver forældre, lærere, AKT-lærere og pædagoger.

Begreberne intelligens, høj begavelse og særlige forudsætninger bruges ofte synonymt.

Intelligens skal forstås på baggrund af den viden, man i dag har om, hvordan vi som mennesker dynamisk udvikler os i samspil med omgivelserne, altså en vekselvirkning mellem vore medfødte individuelle anlæg og det sociale miljø. 2% af den danske befolkning er højt begavede.

Det er ofte svært at være højt begavet i et samfund hvor janteloven fylder meget og sætter retningslinjer i størstedelen af samfundet.

På grund af de højtbegavedes gode kognitive evner har man traditionelt tænkt, at de nok skulle klare sig, men både danske og internationale undersøgelser viser, at det sjældent er tilfældet. Tværtimod mistrives mange højt begavede fordi de mangler faglige og sociale udfordringer. De kan også mistrives fordi medmenneskerne omkring dem ikke forstår deres måde at tænke på.

Det højt begavede menneske uanset alder, føler sig ofte anderledes da de har få eller ingen jævnaldrende til at spejle sig i.

Ofte har det højt begavede menneske en erfaring eller følelse af ”ikke at passe ind” eller at være forkert eller anderledes.

De kan miste tilliden til andre og troen på sig selv. Det rammer ofte deres selvtillid og selvværd. De kan blive utilfredse med sig selv, og det kan påvirke det de engagerer sig i uanset om det er i børnehaven, skolen eller på arbejdspladsen.

De kan udvikle stress fordi de forsøger at tilpasse sig et system, der ikke passer til dem. På et tidspunkt kan de ikke holde til presset og kommer i mistrivsel.

De højt begavedes hjerner arbejder hurtigere end kollegaerne og vennernes. Både kollegaerne, vennerne og de højt begavede kan trække sig fra hinanden over tid, da det bliver deres mestringsstrategi.

Vi har alle brug for at forstå os selv, gennem terapi hjælper jeg dig til at forstå dig selv og de udfordringer du bliver ved med at stå i.

Her kan du læse mere om højtbegavede børn og unge

Her kan du læse mere om højtbegavede voksne

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Det vi taler om og det der foregår i terapien kommer ikke videre. Jeg har tavshedspligt.

Jeg overholder de etiske regler fastsat af Dansk Psykoterapeutforening, som jeg også er medlem af. Det betyder, at jeg modtager supervision.

Du kan læse  Etikregler for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening her