Individuel terapi

Individuel terapi kan hjælpe dig med at forstå dig selv

Vi har alle brug for at forstå os selv, og gennem individuel terapi hjælper jeg dig til at være mere sikker på din egen usikkerhed.

Hver eneste dag møder du forandringer, store som små. Nogle af egen fri vilje, andre påtvunget af virkeligheden eller af andre mennesker. Disse udfordringer kan både være spændende, virke skræmmende eller vække angst. Nogle forandringer, og hvordan du forholder dig til dem, kan have afgørende betydning for det liv du lever eller det liv du ønsker at leve.

De fleste mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv, at de har brug for en fortrolig samtale. En samtale hvor de ikke skal tage hensyn til den person de taler med. Individuel terapi handler om at få indsigt i måden at leve livet på.

Hvordan foregår individuel terapi?

Som fagperson tager jeg udgangspunkt i dig og dine oplevelser. Jeg har fokus på at identificere og afdække din usikkerhed eller de problemer der optager dig. Vi taler feks. om der er sammenhæng mellem den aktuelle situation og tidligere erfaring i din personlige historie.

Min teoretiske baggrund og erfaring, er din forsikring for, at den individuelle terapi bevæger sig i en tryg og givtig retning for dig.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Det vi taler om og det der foregår i den individuelle terapi, kommer ikke videre. Jeg har tavshedspligt.

Jeg overholder de etiske regler fastsat af  Dansk Psykoterapeutforening som jeg også er medlem af. Det betyder at jeg modtager supervision.

Du kan læse  Etikregler for medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening her