Uddannelse, referencer og erfaring

Evalueret uddannelse på Psykoterapeutisk Institut.

Uddannelsen er en 4-årig uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi. Den har sit grundlag i psykodynamisk og eksistentialistisk terapi. Værdigrundlaget er humanistisk eksistentiel og metoden fænomenologisk.

Evalueret Klinisk og teoretisk eksamen på EFT-instituttet.

Psykoterapeutuddannelse i emotions-fokuseret terapi, er – som den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle oplevelsesorienterede psykoterapeutiske tradition – anerkendt som evidensbaseret og derved unik i sin empirisk-baserede tilgang. Med den emotions-fokuserede tilgang, er der således tale om en metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater, og markerer sig stadigt stærkere i såvel USA og Canada som i Europa.

Den emotions-fokuserede tilgangs specifikke interventionsmodeller har vist sig yderst effektive i transformationen af stress, svære følelser, posttraumatisk stress, og uhensigtsmæssige mønstre i klientens liv.

Parterapi.

Efteruddannelse i parterapi baseret på tilgangen fra Emotions Fokuseret par Terapi (EFCT)

Underviser: Peter Kongshaug.

Seksuelle reaktionsmønstre

Efteruddannelses med fokus på seksualitet.

Seksuelle reaktionsmønstre, seksuelle skygger samt bevidsthed om seksuelle følelser, i det terapeutiske arbejde.

Underviser: Sexolog og Psykoterapeut Emilie Bjørløw Møller.

Jeg er tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Psykoterapeutforening.

Når man søger psykoterapeutisk assistance, er det vigtigt, at man finder den rette hjælp. Derfor er der god grund til at se sig godt for.

I Danmark er der desværre ingen regler for, hvornår man må betegne sig som psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og begynde at tage klienter.

Et af Dansk Psykoterapeutforenings vigtigste formål er at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere og mere trygt at finde frem til en veluddannet og erfaren psykoterapeut.
(Kilde: Dansk Psykoterapeutforening)

Du kan læse mere om Dansk Psykoterapeutforening her

Hjernekassen på P1 Danmarks radio.

Jeg blev kontaktet af læge, hjerneforsker, forfatter og radiovært Peter Lund Madsen og inviteret til at deltage i radioprogrammet Hjernekassen på P1, hvor jeg skulle bidrage med min viden og tilgang til højt begavede børn og unge, da jeg er den eneste eksam. Psykoterapeut i Danmark der har den kombination af teori, indsigt og viden omkring sådanne børn, unge og voksne.

Lyt til programmet her

Aftenshowet

Jeg blev kontaktet af DR som inviterede mig til at deltage i Aftenshowet, hvor jeg som parterapeut skulle udtale mig om tilknytning imellem par, der havde fået barn/børn.

Linket til udsendelsen, er desværre ikke tilgængeligt længre.

Bogen Sensitive unge

Jeg blev inviteret til at bidrage til bogen, med min viden, indsigt og tilgang til sensitive unge.

Bogen henvender sig til alle sensitive unge, i alderen 13-20 år, deres forældre samt de fagpersoner, der omgåes dem eller personer der har faglig interesse i de sensitive unge.

Bogens forfatter er: Athina Delskov og Lene Sonne.

Ballerup kommune.

Jeg har været praktikant i Centeret for Børne -og Ungerådgivningen (CBUR) /Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Ballerup.

Uddrag af anbefaling:

”Susanne Grundt Larsen har været i praktik i Centeret for Børn og Ungerådgivning (CBUR)/ Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Ballerup.

Arbejdet gik ud på udredning eller undersøgelse af børn med særlige vanskeligheder og rådgivning af forældrene, lærere og andet personale i forbindelse med denne konsultative virksomhed. Arbejdet indebærer også terapeutiske samtaler med børnene, deltagelse i netværksmøder om dem, samt deltagelse i forskellige faglige tværkommunale netværk. Herunder vedrørende ADHD, autisme og børn med særlige forudsætninger.

Susanne har i arbejdet med børnene deltaget i planlægningen og gennemførelse af de terapeutiske samtaler, udfærdiget beskrivelser og evalueringer af forløbet, skrevet referat af netværksmøder, selv gennemført observationer i klasserne, og har selvstændigt planlagt og gennemført undervisning af pigegrupper i præ- og pubertetsalderen, med deltagelse af lærere.

Susanne har arbejdet og deltaget med stort engagement og pligtopfyldenhed.

Hun har vist sig nysgerrig, åben og med faglig interesse.

Hun har vist evner til at indgå i samarbejde med de forskellige faggrupper. Kontakt og kommunikation med dem har fungeret fint.

Hun har orden i tingene og har opfyldt stillede krav.

Dertil kommer at hun har indfriet både stillede og undertiden uudtalte forventninger fra specielt læreres side.

I vort fælles terapeutiske arbejde med børnene har kontakt og kommunikation ligeledes fungeret meget fint. Samarbejdet mellem os har været gensidigt inspirerende og befordrende undervejs.

Susanne har også bidraget med opfindsomhed i forløbene. Ikke sjældent har jeg følt mig belært specielt i den direkte kontakt med børnene.

På baggrund af disse erfaringer kan jeg kun anbefale Susanne Grundt Larsen til arbejde med børn og voksne, der måtte have brug for psykologisk støtte, rådgivning, terapeutisk interventioner og hjælp til selvhjælp”.

Gorm Hetmar
Cand. psych.

Advisory board medlem og med i udviklingsteamet i Kidstarter foreningen

Kidstarter – en sommerskole for understimuleret højt begavede børn.

Jeg har gennem mange år mødt mange højtbegavede børn og unge i min praksis, som ikke trives i det danske skolesystem. Da muligheden bød sig, valgt jeg at være frivillig i Kidstarters projekt, hvor jeg bidrager med min viden og erfaring til højtbegavede børn, unge og deres familier.
Det er vigtigt at give indsigt og opbygge balance mellem selvtillid og selvværd hos de højtbegavede, da de oftest føler sig meget forkerte, misforstået og ensomme… ofte giver den indsigt selvstøtte, psykisk og følelsesmæssig balance.

Det fundament som Kidstarter bygger på, sætter et kærtkommende fokus på høje faglige udfordringer og trivsel for højtbegavede børn. Det er mig en glæde at være med til at støtte den proces.

Læs mere på Kidstarter.dk

Kursus i Neuroaffektiv udviklingsteori

PUC – Psykoterapeutisk uddannelses center.
Kurset bygger på nyeste udviklingspsykologi med udgangspunkt i hjerneforskning og tilknytningsteori.
Underviser: Karen Bro.

Neuropsykologi

På Institut for Psykologi. Forlæsning på Københavns universitet:
Mønsterbryder – at leve trods barndommens traumer.
Hvordan påvirkes barnet, hvis det er vokset op i en familie med omsorgssvigt.
Forlæsere:
Hjerneforsker Jesper Mogensen.
Psykolog Vibeke Svane.

Intensive Interaction

Kursus i kommunikation med svært kommunikationshandicappet.
Viden og indsigt i micro mimik og kropssprog i terapeutisk samarbejde.
Kursusleder: Dave Hewett ph.d.

Journalisthøjskolen DMJX

Jeg blev kontaktet af en gruppe studerende på Journalisthøjskolen.

Vi har haft en fantastisk oplevelse i mødet med Susanne. Som en del af en større opgave, skulle vi udvikle et brætspil, og i den sammenhæng var det vigtigt for os at forstå tankerne hos børn i alderen 10-12 år samt blive klogere på deres forhold til sociale medier, hvordan den påvirker dem selv og deres omgivelser.
Det kunne Susanne svare på med bravur! Helt fra begyndelsen af mødet følte vi os velkomne i kontoret på Jorcks Passage, hvor der både er ro og rum, og Susanne forstod at svare klart og konkret på alle de spørgsmål, vi nu engang måtte have.
Inden mødet var kommunikationen ligeledes klar og venlig.
Vi har kunnet bruge rigtig meget af den viden, vi fik af Susanne, til vores videreudvikling af brætspillet, det har virkelig været givtigt!
Vi kan kun anbefale et besøg hos Susanne Grundt Larsen.
Maria Bruun-Schmidt.
Journalisthøjskolen DMJX

Foredrag:

Jeg har stor erfaring med at afholder foredrag i private virksomheder, i kommuner over hele landet, private uddannelsessteder, gymnasier, skoler, fritidshjem børnehaver og ungdomsklubber.

O.H. Bærentzens Fritidshjem

O.H. Bærentzens Fritidshjem, er et mellemstort fritidshjem på Amager. Vi har mange børn, som vi hver dag prøver at støtte bedst muligt i deres udvikling. Desværre oplever vi ofte, at enkelte af vores børn, reagerede voldsomt, uhensigtsmæssigt eller atypisk i forhold til den “normale” reaktion hos jævnaldrende. Vi sad ofte tilbage med oplevelsene af “Er det barnet den er helt gal med, eller er det os som personale der misforstår barnet”.

På et personalemøde, snakkede vi netop om disse dilemmaer, og blev hurtig klar over, at vi havde brug for mere viden om emnet, for at kunne forbedre vores indsats for netop at kunne støtte, forstå og anerkende vores “særlige sensitive børn”.

Med den baggrund inviterede vi Eksam. psykoterapeut Susanne Grundt Larsen ud til os, for at fortælle os om emnet.

Susanne formåede med sin store indsigt på området, at give os en del opmærksomhedspunkter som vi kunne være opmærksomme på, når vi var bekymret for et barn.

Hun gav os, med sine levende fortællinger, en masse praktiske eksempler således, at vi blev klædt godt på til at spotte, støtte og guide vores særlig sensitive børn på en langt mere anerkendenede måde end vi tidligere havde gjort.

Så det er med et stort tak, at vi varmt kan anbefale Eksam. psykoterapeut Susanne Grundt Larsen.

Brian Mathiassen
Leder på O.H. Bærentzens Fritidshjem

Foredrag på EFT-instituttet.

Foredraget omhandlede kendetegn på højt begavede børn, og unge:

  • Børn og unge der underyder.
  • Asynkron udvikling.
  • ”Late bloomer”.
  • Særlig sensitivitet hos højt begavede.

Uddrag fra EFT-instituttets nyhedsbrev:

“Foredraget med eksam. psykoterapeut Susanne Grundt Larsen, med temaet ”Børn med særlige forudsætninger ” var en stor succes. Huset var fuldt, og der blev stillet gode spørgsmål til emnet. Det var tydeligt at mange var berørte over de konsekvenser, det kan have for et barn med særlige forudsætninger/høj begavelse, ikke at blive mødt og spejlet på det niveau barnet befinder sig. Meget lærerigt”.

Konference i Psykiatrifonden.

ADHD hos voksne – forveksles med borderline, impulsive personlighedsforstyrrelser og bipolar lidelser.
ADHD, Asparges og Autisme hos børn, unge og voksne.
Indblik i medicinsk behandlingsformer og terapeutisk tilgang.

Foredragsholdere:

Professor Niels Bilenberg
Overlæge Susanne Buhl.
Overlæge Tomas Toft

Screener i foreningen Gifted Children.

Jeg har virket som screener, rådgiver, vejleder og fordragsholder i foreningen Gifted Children.

Gifted Children søger at fremme trivslen og skabe de bedst mulige vilkår for højtbegavede børn.

Foreningen arbejder derfor for bedre offentlig anerkendelse og understøttelse af børnene, således deres potentiale kan udnyttes til glæde for dem selv og for samfundet.

Gifted Childrens medlemmer er familier med højtbegavede børn og tæller i dag mere end 1.000 medlemsfamilier med samlet mere end 1.400 højtbegavede børn. I Danmark er der cirka 35.000 skolebørn og cirka 10.000 børnehavebørn, der befinder sig i de øverste fem procent af intelligensskalaen.

(Kilde: Gifted Children)

Center for Børne -og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune.

Jeg har deltager som forældrerepræsentant i en projektgruppe vedr. tilgangen til højt begavede børn og børn med særlige forudsætninger under Center for Børne -og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune.

Klik her for at læse mere om dette projekt

Konference om velbegavede og talentfulde børn.

CENTERET FOR GRUNDFORSKNING.

Danmarks pædagogiske universitetsskole, Aarhus Universitet.

Hvad ved vi om talentfulde børn nationalt og internationalt? Hvilke erfaringer har vi på nuværende tidspunkt gjort os i Danmark? Hvad siger effektforskningen? Og kan potentialeorienteret undervisningsdifferentiering bruges til de velbegavede børn?

Foredragsholdere:

Ole Kyed. Cand. pæd. psych., souschef ved PPR i Lyngby, autoriseret psykolog og specialist- og supervisorgodkendelse i pædagogisk psykologi og psykoterapi.
Kirsten Baltzer. Cand. pæd. psych. og ph.d. og ekstern lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
Poul Nissen. Fil. Dr., lektor ved Center for Grundskoleforskning, autoriseret psykolog og specialist, supervisorgodkendelse i klinisk psykologi og psykoterapi.
Stefan Herman. Rektor. Undervisningsministeriets talentarbejdsgruppe.
Med flere.

Vågetjenesten i RØDE KORS.

Jeg er frivillig i vågetjenesten. Min opgave er at give trykhed, omsorg og nærværd til døende, der ikke har pårørende omkring sig, eller for at aflaste de pårørende i den sidste tid. Jeg våger på Herlev Hospital, på plejehjem og i private hjem.

Rødovre Frivilligcenter

Jeg har været gruppekoordinator i Rødovre Frivilligcenter en gang om ugen for en gruppe voksne, der har pårørende med selvskadende adfærd, f.eks. narkomani, cutting, spiseforstyrrelser og alkoholisme. Formålet var at formidle en teoretisk indsigt i misbrug, dysfunktionelle familiemønstre og tilgangen til mennesker der er afhængig af mennesker med et misbrug.